Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

         

Den politiske organiseringa i Ørskog kommune i valperioden 2015 - 2019 er som følgjer:

Kommunestyre: 17 representantar

Kontrollutval: 5 representantar

Formannskap: 7 representantar

Tenesteutvalet: 7 representantar

Kommuneplanutvalet: 7 representantar

                              

 

Politisk organisering

                                 

Laster...