Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar. Rådmannen skal sørgje for at Ørskog kommune utviklast og drivast i samsvar med lovar og reglar, samt dei politiske vedtak som er fatta.  

Kommunestyret, formannsskapet og andre representative kommunale utval gjev rådmannen mynde til å treffa vedtak i saker som ikkje er av prinsipiell art, jfr. kommunelova § 23, punkt 4.

Rådmannen skal leggje til rette for dialog med innbyggjerane, sørgje for at verksemda er godt og effektivt organisert innanfor vedtatte budsjettrammer. 

For meir informasjon om rådmannen si mynde, sjå Ørskog kommune sitt

 

 

 

Administrativ organisering 2016

Laster...